Medlemsavgiften

Idag skickades för första gången i föreningens historia ut fakturor till alla medlemmar. Fakturor för att betala medlemsavgift för 2023. Det är ännu en satsning som vi gjort för att förbättra, förnya och förenkla. Nästa månad kommer även avgiften för båtplatserna att faktureras. Detta innebär att alla medlemmar slipper fundera på hur mycket som ska …

Höstens arbetsdag lördagen den 1/10 kl 09:00

Nu är hösten här och det är dags att avsluta en härlig båtsäsong.Som vanligt finns det en hel del som behöver göras, så just din insats är viktig.Ju fler vi blir, desto roligare blir det och snabbare går det. Här några exempel på vad vi bör hinna med:1: Dra upp flotten.2: Uppsnyggning av uppläggningsplatsen och …

Uppdaterad länk till köanmälan

På grund av den uppdatering som båtunionen genomfört och att systemet under den tiden inte var tillgängligt har det inte varit möjligt att registrera sig i kö för en båtplats. Det har dessutom efter uppdateringen genererats nya länkar för anmälan så den länken här på sidan har nu uppdaterats och det är återigen möjligt att …

BAS version 3 tillgängligt

Nu i veckan släppte båtunionen en efterlängtad uppdatering av sitt administrativa system BAS, det system som så gott som alla båtklubbar i Sverige använder sig av. Det är därmed nu åter möjligt att boka sig för bevakningspass i schemat.