Kallelse till årsmöte

Styrelsen kallar härmed till årsmöte för Sandsbro Båtklubb. Mötet äger rum klockan 19:00 i SAIK stugan den 27:e mars. Klubben bjuder medlemmar på kaffe och lättare tilltugg.

Agenda:

  • Vi går igenom 2023 års verksamhet med att redovisa klubbens resultat & ställning
  • Val av styrelse och övriga funktioner
  • Budget för 2024
  • Medlems och båtplatsavgifter för 2025

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Sandsbro Båtklubb