Nytt sjökort över Helgasjön

HSS kommer inte att kunna ge ut ett nytt tryckt sjökort till säsongen 2024 på grund av otillräckliga data.

Däremot kommer ett uppdaterat digitalt sjökort att vara tillgängligt med den information som nu finns hos Hydrographica vilket omfattar Öjabyviken, Toftasjön samt en hel del rättningar, nya prickar och övrig information. Det kommer även att finnas en kompletterande information på HSS hemsida.

Det uppdaterade digitala sjökortet kommer att kunna köpas från Navionics med flera och närmare information kommer att läggas ut på HSS hemsida.

Frågor avs sjökortet ställs via mail till sektionen Sjöfart. Mailadress: hss.sjofart@gmail.com

På uppdrag av HSS Styrelse 2023,
Peter Thornström