• Väl genomförd arbetsdag

  Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla ni som deltog och bidrog med en stabil insats i det vackra vårvädret igår. Vi var drygt 30 personer som samlades och gjorde kvällen till en succé.

  På bilden ovan ser vi självaste ordföranden – iklädd vadarbyxor – jobba med att få iläggningsbryggan på plats. Ett av alla de jobb som avklarades innan vi sedvanligt inmudigade den obligatoriska bullens varmkorv.

  Styrelsen

 • Arbetsdag 15/5
  I morgon onsdag är det dags för klubbens vår-arbetsdag. Alla medlemmar med familj är välkomna. Klubben bjuder på korv med bröd, lättöl, läsk och kaffe & kaka på maten!

  Med vänlig hälsning,
  Styrelsen
 • Båtbottenfärg VC17M

  Från och med 7 maj 2024 är VC17M belagd med försäljningsförbud och den 8 november i år blir det förbjudet att måla på färgen.

  Anledningen är en genomlysning på EU-nivå där alla biocidfärger för båtbottnar så småningom skall granskas.

  Enligt kemikalieinspektionen är det inte bara påverkan i vattnet utan även giftiga ångor och brand farlighet vid transporter mm som orsakar problem.

  Bengt Jönsson

  Miljöombud

  Smålands båtförbund.

 • Kallelse till årsmöte

  Styrelsen kallar härmed till årsmöte för Sandsbro Båtklubb. Mötet äger rum klockan 19:00 i SAIK stugan den 27:e mars. Klubben bjuder medlemmar på kaffe och lättare tilltugg.

  Agenda:

  • Vi går igenom 2023 års verksamhet med att redovisa klubbens resultat & ställning
  • Val av styrelse och övriga funktioner
  • Budget för 2024
  • Medlems och båtplatsavgifter för 2025

  Med vänlig hälsning,
  Styrelsen för Sandsbro Båtklubb

 • Nytt sjökort över Helgasjön

  HSS kommer inte att kunna ge ut ett nytt tryckt sjökort till säsongen 2024 på grund av otillräckliga data.

  Däremot kommer ett uppdaterat digitalt sjökort att vara tillgängligt med den information som nu finns hos Hydrographica vilket omfattar Öjabyviken, Toftasjön samt en hel del rättningar, nya prickar och övrig information. Det kommer även att finnas en kompletterande information på HSS hemsida.

  Det uppdaterade digitala sjökortet kommer att kunna köpas från Navionics med flera och närmare information kommer att läggas ut på HSS hemsida.

  Frågor avs sjökortet ställs via mail till sektionen Sjöfart. Mailadress: hss.sjofart@gmail.com

  På uppdrag av HSS Styrelse 2023,
  Peter Thornström

Kö till bryggplats

Bor du i Sandsbro? Registrera dig här och fyll i uppgifter om din båt så att vi kan hjälpa dig att hitta en plats som passar dig och din båt. Observera att det enligt klubbens stadgar endast är boende i Sandsbro som kan erhålla medlemskap.

Arkiv