• Årsmöte 2023

  I kväll torsdag 30/3 träffas vi i SAIK-stugan vid Sandavi fotbollsplan klockan 19:00. Vi bjuder medlemmar på kaffe och lättare tilltugg.

  Agenda

  • Vi går igenom 2022 års verksamhet med att redovisa klubbens resultat & ställning
  • Val av styrelse och övriga funktioner
  • Budget för 2023
  • Medlems och båtplatsavgifter för 2024
 • Medlemsavgiften

  Idag skickades för första gången i föreningens historia ut fakturor till alla medlemmar. Fakturor för att betala medlemsavgift för 2023. Det är ännu en satsning som vi gjort för att förbättra, förnya och förenkla. Nästa månad kommer även avgiften för båtplatserna att faktureras. Detta innebär att alla medlemmar slipper fundera på hur mycket som ska betalas och var betalningen skall göras till. I detta skedet har vi ännu inte löst betalning med OCR så vi får ange fakturanummer. Det är dock vårt mål att lösa även det och kanske på sikt e-faktura? Vem vet.

 • Höstens arbetsdag lördagen den 1/10 kl 09:00

  Nu är hösten här och det är dags att avsluta en härlig båtsäsong.
  Som vanligt finns det en hel del som behöver göras, så just din insats är viktig.
  Ju fler vi blir, desto roligare blir det och snabbare går det.

  Här några exempel på vad vi bör hinna med:
  1: Dra upp flotten.
  2: Uppsnyggning av uppläggningsplatsen och översyn av namnbrickor på trailrar.
  3: Slå vass i sjön, plocka sten, stamkvistning av träd mm.
  4: Ta in soffor, samt övertäckning mm.
  5: Översyn och justeringar av bryggor.
  6: Allt övrigt som kan göras för vi ska känna oss nöjda med dagens insats.

  Som vanligt kommer klubben att bjuda på korv med bröd, öl, läsk och kaffe & kaka på maten!

  Välkommen!

  Styrelsen
  Sandsbro Båtklubb

 • Enklare iläggning och upptagning

  Ikväll var vi ett par stycken som passade på att gräva ut vid iläggningsrampen. Vid det låga vattenståndet som råder nu är det både enklare och gör mest nytta. Erik lånade en traktor med frontlastare och vi körde bort flera skopor från slipen. Resultatet blev mycket bra.

  Bild på traktor med frontlastate. Erik och Joakim jobbar med att gräva ut vid iläggningsrampen
 • Uppdaterad länk till köanmälan

  På grund av den uppdatering som båtunionen genomfört och att systemet under den tiden inte var tillgängligt har det inte varit möjligt att registrera sig i kö för en båtplats. Det har dessutom efter uppdateringen genererats nya länkar för anmälan så den länken här på sidan har nu uppdaterats och det är återigen möjligt att ställa sig i kö.

Kö till bryggplats

Bor du i Sandsbro? Registrera dig här och fyll i uppgifter om din båt så att vi kan hjälpa dig att hitta en plats som passar dig och din båt. Observera att det enligt klubbens stadgar endast är boende i Sandsbro som kan erhålla medlemskap.

Arkiv