Uppdaterad länk till köanmälan

På grund av den uppdatering som båtunionen genomfört och att systemet under den tiden inte var tillgängligt har det inte varit möjligt att registrera sig i kö för en båtplats. Det har dessutom efter uppdateringen genererats nya länkar för anmälan så den länken här på sidan har nu uppdaterats och det är återigen möjligt att …

BAS version 3 tillgängligt

Nu i veckan släppte båtunionen en efterlängtad uppdatering av sitt administrativa system BAS, det system som så gott som alla båtklubbar i Sverige använder sig av. Det är därmed nu åter möjligt att boka sig för bevakningspass i schemat.