Uppdaterad länk till köanmälan

På grund av den uppdatering som båtunionen genomfört och att systemet under den tiden inte var tillgängligt har det inte varit möjligt att registrera sig i kö för en båtplats. Det har dessutom efter uppdateringen genererats nya länkar för anmälan så den länken här på sidan har nu uppdaterats och det är återigen möjligt att ställa sig i kö.