Båtbottenfärg VC17M

Från och med 7 maj 2024 är VC17M belagd med försäljningsförbud och den 8 november i år blir det förbjudet att måla på färgen. Anledningen är en genomlysning på EU-nivå där alla biocidfärger för båtbottnar så småningom skall granskas. Enligt kemikalieinspektionen är det inte bara påverkan i vattnet utan även giftiga ångor och brand farlighet vid transporter mm som …