Medlemsavgiften

Idag skickades för första gången i föreningens historia ut fakturor till alla medlemmar. Fakturor för att betala medlemsavgift för 2023. Det är ännu en satsning som vi gjort för att förbättra, förnya och förenkla. Nästa månad kommer även avgiften för båtplatserna att faktureras. Detta innebär att alla medlemmar slipper fundera på hur mycket som ska betalas och var betalningen skall göras till. I detta skedet har vi ännu inte löst betalning med OCR så vi får ange fakturanummer. Det är dock vårt mål att lösa även det och kanske på sikt e-faktura? Vem vet.